Terug

Frequently Asked Questions

Wat houdt een optie in?

Een optie is een recht om tegen een vooraf bepaalde prijs binnen 10 dagen een performance definitief te boeken. Voor de vervaldatum kunt u een verlenging aanvragen. Dit brengt geen kosten met zich mee evenals het zetten van een optie. Wanneer op hetzelfde tijdstip een tweede optie wordt aangevraagd door een andere partij die deze gelijk definitief wil zetten, wordt u persoonlijk hiervan op de hoogte gebracht. Vervolgens wordt u één dag in de gelegenheid gesteld om te beslissen of u wel of geen gebruik wilt maken van uw optie.

Is het mogelik andere artiesten te boeken bij East Side Productions naast degene die al op de site staan?

Jazeker! East Side Productions kan nog veel meer bieden dan wat op de side staat. Neem contact met ons over uw wensen.

Exclusieve artiesten

Alle Genres

Best bezochte artiesten