Disclaimer

De website van East Side Artist & Bookings wordt onderhouden door East Side Holland Beheer.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de East Side Artists & Bookings website, worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan East Side Artists & Bookings zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van de East Side Artists & Bookings website, mag niets van de East Side Artists & Bookings website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van East Side Artists & Bookings

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van de East Side Artists & Bookings website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te Zutphen.

Exclusieve artiesten

Alle Genres

Best bezochte artiesten